Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Μάρμαρο να γίνει…

Δεν ξέρουμε για τί σοβαρό πήγε ο Μητσοτάκης στο Λονδίνο. Με τη Μαρέβα; Δεν έχουμε επιβεβαιώσει αν η φωτογραφία είναι πρόσφατη… Είναι πάντως ο πρώτος ηγέτης τής Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2021 - Σχόλιο 1
Η αυθεντική* ιστορία, η κορύφωσις…

Πολυτεχνείον, μεσονύκτιον Παρασκευής προς Σάββατον 17ην Νοεμβρίου 1973, οδηγούμεθα ήδη ραγδαίως εις την λύσιν τού δράματος… Αι μεν αστυνομικαί δυνάμεις έχουν αποκλείσει τό οικοδομικόν τετράγωνον, ο δε στρατός ευρίσκεται ήδη εν │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2021 - Σχόλιο 1