Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Η αυθεντική* ιστορία, ο θλιβερός επίλογος…

Θλιβερός και προς την κατεύθυνσιν ταύτην υπήρξεν τών ερευνωμένων γεγονότων ο απολογισμός εντός και εκτός τού Πολυτεχνείου. Και δια μεν τας φθοράς και τας καταστροφάς, βλέπε κατωτέρω.. Βαρύς υπήρξεν ο φόρος │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021 - Σχόλια 2