Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
Επί ξύλου κρεμάμενοι…
29 Απριλίου 2021

Αὐτός πού κρέμασε τόν ἥλιο † στό μεσοδόκι τ’ οὐρανοῦ † κρεμᾶται σήμερα σέ ξύλο † ἴλεως, Κύριε, γενού † Καί στ’ ἀσπαλάθια τῆς ἐρήμου † μιά μάνα φώναξε «Παιδί μου!».

Μέ τ’ Ἀπριλιοῦ τ’ ἀρχαία μάγια † μέ τῶν δαιμόνων τό φιλί † μπῆκε στό σπίτι κουκουβάγια † μπῆκε κοράκι στήν αὐλή † κι ὅλα τ’ ἀγρίμια στό λαγκάδι † πῆραν τό δρόμο γιά τόν Ἅδη.

Θά ξανασπείρει καλοκαίρια † στήν ἄγρια παγωνιά τοῦ νοῦ † αὐτός πού κάρφωσε τ’ ἀστέρια † στήν ἅγια σκέπη τ’ οὐρανοῦ † Κι ἐγώ κι ἐσύ κι ἐμεῖς κι οἱ ἄλλοι † θά γεννηθοῦμε τότε πάλι…

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ
Αναρτήθηκε στις 29 Απριλίου 2021 , 14:26:41 - Σχόλιο 1 - Εκτύπωση
ΣΧΟΛΙΟ 1
Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.