Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
Το σχόλιο που λείπει…
15 Ιουνίου 2021

Σαν άρχισα τά «Σχόλια» στο Τρίτο το ’78, δεν είχα αποσαφηνίσει μέσα μου ούτε το ύφος τής γραφής τους, ούτε καλά - καλά τούς στόχους μου. Γνώριζα βέβαια πως θα ’πρεπε να ξεκινήσω από την πραγματικότητα τού τόπου μας, αλλά όχι με τον τρόπο τής «βραδυνής» και «μεσημβρινής» παραδημοσιογρα­φίας, τρόπος και είδος γραφής πού απεχθάνομαι από νέος και περιφρονώ.

Σχόλιο με σχόλιο λοιπόν σχημάτιζα τόν τρόπο, τη γραφή και το επίπεδο μέσα από το οποίο έβλεπα τόν νεοελλαδικό κόσμο μας και επικοινωνούσα ολοένα μ’ ένα πλατύτερο κοινό ή καλύτερα μ’ ένα μεγαλύτερο κοινό, γιατί ποτέ είναι αλήθεια δεν υπήρξα κατάλληλος για το πλατύ κοινό.

Φυσικά, επικοινωνούσα με όλους, εκτός από τους παραδημοσιογράφους και τον αρμόδιο υφυπουργό. Ανίκανους για μια, οποιαδήποτε επικοινωνία. Ενοχλήθηκαν πολύ σαν συνειδητοποίησαν τό γεγονός ότι επι­τυγχάνετο επικοινωνία χωρίς τη συμμετοχή τους…

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ (1925 – 15 Ιουνίου 1994), Από ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Εκδόσεις Εξάντας, 2007
Αναρτήθηκε στις 15 Ιουνίου 2021 , 08:21:19 - Σχόλιο 1 - Εκτύπωση
ΣΧΟΛΙΟ 1
Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.