Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
Στα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου…
17 Ιανουαρίου 2021

Όπως είναι γνωστό, τα υπόγεια τού Δικαστικού Μεγάρου τής Τρίπολης χρησι­μοποιήθηκαν ως φυλακές τόσο στη διάρκεια τής Κατοχής όσο και στον Εμφύλιο. 

Από τα τέλη του 1943 ώς την Απελευθέρωση τρείς αίθουσες στη νότια πλευρά τού κτιρίου υπήρξαν φυλακές τών Ταγμάτων Ασφαλείας, που είχαν ως διοικητήριο το Δικαστικό Μέγαρο. Στον Εμφύλιο επίσης «αξιοποιή­θηκαν» ως χώρος κράτησης.

Πέρα από την ιστορική σημασία που έχουν για τους Τριπολιτσιώτες τα υπόγεια τού Δικαστικού Μεγάρου τής πόλης τους, έχουν και εικαστική αξία. Στους τοίχους τους σώζονται (μέχρι τώρα…) αναμνηστικές ζωγραφιές και μηνύματα τών φυλακισμένων εκεί από την Κατοχή και τον Εμφύλιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τριπολιτσιώτες ενδιαφέρονται για τον ιδιαίτερο αυτόν χώρο, μνημείο τής σύγχρονης ιστορίας τους (από το 1981 ήδη, με παρέμβαση αντιστασιακών, τού Μανώλη Γλέζου, τού Ευάγγελου Μαχαίρα, τού Αργύρη Πετρονώτη και άλλων). Τώρα, με αφορμή την ανακοίνωση τής Περιφέρειας Πελοπον­νήσου ότι θα προχωρήσει σε ανακαίνιση τού Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης, πρωτοβουλία πολιτών πρόκειται να αποστείλει υπόμνημα στα υπουργεία Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στον Δήμο Τρίπολης και στην Εφορεία Νεότερων Μνημείων.

Στο εν λόγω υπόμνημα τίθεται υπ’ όψη τών αποδεκτών, αφ’ ενός ότι εν όψει τών εργασιών στο κτίριο δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου προτού γίνει μελέτη για τη συντήρηση και την ανά­δειξη όλων τών ιστορικών αιθουσών του. Και αφ’ ετέρου, να επανεξεταστεί παλαιότερη πρόταση, τού εκλιπόντος πρώην δημάρχου Θεοδώρου Σεχιώτη, για την ίδρυση και λειτουργία εκεί Μουσείου τού Αγώνα.

Έχουν ήδη συγκεντρωθεί υπογραφές. Αν επιθυμείτε να συνυπογράψετε, βλ. Υπόμνημα…

ΤΡ.
Αναρτήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2021 , 22:18:23 - Σχόλιο 1 - Εκτύπωση
ΣΧΟΛΙΟ 1
Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.