Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
Σε δημόσια διαβούλευση…
23 Ιουνίου 2021

Όταν υπήρχαν ποιητές, κληρωτοί τής εποχής τους κατά Σεφέρη. Και η ποίηση δεν ήταν άσχετη με τις περιστάσεις κατ’ Απολιναίρ. Θεσσαλονίκη, 1925 - Αθήνα, 23 Ιουνίου 2005…

Πρόκειται περί προσχεδίου καί προσφέρεται εἰς ἐλευθέραν δημοσίαν συζήτησιν. Μετά τάς ἀκου­σθησομένας ἀπόψεις θά γίνει τελική ἐπεξεργασία ὑπό ὁμάδος ἐγκρίτων ποιητῶν καί θά παραδοθεῖ εἰς τό κοινό πρός γνῶσιν καί ἀναμόρφωσιν.

Οἱ τσαγκαράδες νά φτιάσουν ὅπως πάντα γερά παπούτσια.
Οἱ ἐκπαιδευτικοί νά συμμορφώνονται μέ τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου.
Οἱ τροχονόμοι νά σημειώνουν μέ σχολαστικότητα τίς παραβάσεις.
Οἱ ἐφοπλιστές νά καθελκύουν διαρκῶς νέα σκάφη.
Οἱ καταστηματάρχες ν’ ἀνοίγουν καί νά κλείνουν σύμφωνα μέ τό ἑκά­στοτε ὡράριο.
Οἱ ἐργάτες νά συμβάλλουν εὐσυνείδητα στήν ἄνοδο τοῦ ἐπιπέδου παραγωγῆς.
Οἱ ἀγρότες νά συμβάλλουν εὐσυνείδητα στήν κάθοδο τοῦ ἐπιπέδου καταναλώσεως.
Οἱ φοιτητές νά μιμοῦνται τούς δασκάλους τους καί νά μήν πολιτικολογοῦν.
Οἱ ποδοσφαιριστές νά μή δωροδοκοῦνται πέραν ἑνός λογικοῦ ὁρίου.
Οἱ δικαστές νά κρίνουν κατά συνείδησιν καί ἐκτάκτως μόνον κατ᾿ ἐπιταγήν.
Ὁ τύπος νά μή γράφει ὅ,τι πιθανόν νά ἐμβάλλει εἰς ἀνησυχίαν τούς φορτοεκφορτωτάς.
Οἱ ποιητές ὅπως πάντα νά γράφουν ὡραῖα ποιήματα.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Προσχέδιο δοκιμίου πολιτικῆς ἀγωγῆς
Αναρτήθηκε στις 23 Ιουνίου 2021 , 08:01:08 - Σχόλιο 1 - Εκτύπωση
ΣΧΟΛΙΟ 1
Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.