Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το σχόλιο που μας λείπει…

15 Ιουνίου 2020

Σαν άρχισα τα «Σχόλια» στο Τρίτο το ’78, δεν είχα αποσαφηνίσει μέσα μου ούτε το ύφος τής γραφής τους, ούτε καλά - καλά τους στόχους μου. Γνώριζα βέβαια πως θα ’πρεπε να ξεκινήσω από την πραγματικότητα του τόπου μας, αλλά όχι με τον τρόπο τής «βραδυνής» και «μεσημβρινής» παραδημοσιογρα­φίας, τρόπος και είδος γραφής πού απεχθάνομαι από νέος και περιφρονώ.

Σχόλιο με σχόλιο λοιπόν σχημάτιζα τον τρόπο, τη γραφή και το επίπεδο μέσα από το οποίο έβλεπα τον νεοελλαδικό κόσμο μας και επικοινωνούσα ολοένα μ’ ένα πλατύτερο κοινό ή καλύτερα μ’ ένα μεγαλύτερο κοινό, γιατί ποτέ είναι αλήθεια δεν υπήρξα κατάλληλος για το πλατύ κοινό.

Φυσικά, επικοινωνούσα με όλους, εκτός από τους παραδημοσιογράφους και τον αρμόδιο υφυπουργό. Ανίκανους για μια, οποιαδήποτε επικοινωνία. Ενοχλήθηκαν πολύ σαν συνειδητοποίησαν το γεγονός ότι επι­τυγχάνετο επικοινωνία χωρίς τη συμμετοχή τους…

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ (1925 – 15 Ιουνίου 1994), Από ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Εκδόσεις Εξάντας, 2007
ΣΧΟΛΙΑ
Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.