Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Προσχέδιο δοκιμίου πολιτικῆς ἀγωγῆς…

23 Ιουνίου 2020

Οἱ τσαγκαράδες νά φτιάσουν ὅπως πάντα γερά παπούτσια.
Οἱ ἐκπαιδευτικοί νά συμμορφώνονται μέ τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου.
Οἱ τροχονόμοι νά σημειώνουν μέ σχολαστικότητα τίς παραβάσεις.
Οἱ ἐφοπλιστές νά καθελκύουν διαρκῶς νέα σκάφη.
Οἱ καταστηματάρχες ν’ ἀνοίγουν καί νά κλείνουν σύμφωνα μέ τό ἑκά­στοτε ὡράριο.
Οἱ ἐργάτες νά συμβάλλουν εὐσυνείδητα στήν ἄνοδο τοῦ ἐπιπέδου παραγωγῆς.
Οἱ ἀγρότες νά συμβάλλουν εὐσυνείδητα στήν κάθοδο τοῦ ἐπιπέδου καταναλώσεως.
Οἱ φοιτητές νά μιμοῦνται τούς δασκάλους τους καί νά μήν πολιτικολογοῦν.
Οἱ ποδοσφαιριστές νά μή δωροδοκοῦνται πέραν ἑνός λογικοῦ ὁρίου.
Οἱ δικαστές νά κρίνουν κατά συνείδησιν καί ἐκτάκτως μόνον κατ᾿ ἐπιταγήν.
Ὁ τύπος νά μή γράφει ὅ,τι πιθανόν νά ἐμβάλλει εἰς ἀνησυχίαν τούς φορτοεκφορτωτάς.
Οἱ ποιητές ὅπως πάντα νά γράφουν ὡραῖα ποιήματα.

Πρόκειται περί προσχεδίου, ὡς ὁ τίτλος, καί προσφέρεται εἰς ἐλευθέραν δημοσίαν συζήτησιν. Μετά τάς ἀκου­σθησομένας ἀπόψεις θά γίνει τελική ἐπεξεργασία ὑπό ὁμάδος ἐγκρίτων Ποιητῶν καί θά παραδοθεῖ εἰς τό κοινό πρός γνῶσιν καί ἀναμόρφωσιν.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ (1925 - 23 Ιουνίου 2005)
ΣΧΟΛΙΑ
Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.