Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ας τους ταράξουμε στη νομιμότητα…

24 Ιουνίου 2020

Θα έλεγε ο Ηλίας Ηλιού. Ας τους πολεμήσουμε με τα δικά τους όπλα… 

Να ασκήσουμε δηλαδή το συνταγματικά (και κοινοτικά) κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Πρόκειται για το ανα­φαίρετο δικαίωμα των πολιτών να απαιτούν συγκεκριμένη πληροφόρη­ση για τις πράξεις τής διοίκησης. Ας το ασκήσουμε από το σπίτι μας, αφού μένουμε σπίτι… Και δεν βγαίνουμε στους δρόμους, να απαιτήσουμε να μάς πουν πού σκορπάνε τα λεφτά μας.

Αν έχουν αντίρρηση, ας προσφύγουν στο Σύνταγμα (άρθρο 5Α) και στη συνταγματική αρχή τής διαφάνειας (που απορρέει από την αρχή τής λαϊκής κυριαρχίας) και στον Νόμο  (Ν. 3448/2006 και  Π.Δ. 28/2015). Ως εκ τούτου, υπογράφουμε το παρακάτω αίτημα και τους το υποβάλλουμε (με τη δική τους φρασεολογία) από τον υπολο­γιστή μας (βλ. εδώ το έντυπο και τον τρόπο…):

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή εντός των από τον νόμο προβλεπομέ­νων προθεσμιών πλήρη και αναλυτικό κατάλογο από τον οποίο να προκύπτουν:
1. Ονομαστικά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά κτλ.) που έλαβαν ή που πρόκειται να λάβουν από το ελληνικό δημόσιο χρηματοδότηση είτε απευθείας είτε μέσω ενδιάμεσης δια­φημιστικής εταιρείας για τη διαφημιστική καμπάνια και εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού «Μένουμε σπίτι» και «Μένουμε ασφαλείς».
2. Το ακριβές ποσό το οποίο έχει δεσμευτεί στο δημόσιο ταμείο καθώς και αυτό που έχει ήδη ληφθεί / εκτα­μιευθεί ή δεσμευτεί προς το κάθε μέσο ενημέρωσης της προαναφερθείσας λίστας.
3. Τα νόμιμα κριτήρια επιλεξιμότητας των ΜΜΕ που επωφελούνται από την κρατική χρηματοδότηση, καθώς και τη διαδικασία υπολογισμού τών ποσών που έλαβε ή πρόκειται να λάβει το κάθε μέσο ενημέρωσης.
4. Το συνολικό ποσό τής αμοιβής τής εταιρείας Initiative Μedia στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του έργου, όπως ορίζει το άρθρο 1 τής κοινής υπουργικής απόφασης 227/2020 (Β’  948).
5. Τη σύμβαση απευθείας ανάθεσης που υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία Initiative Media.

Αφού μένουμε (ακόμα) σπίτι. Και μένουν αυτοί ασφαλείς…

ΤΡ.
ΣΧΟΛΙΑ
Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.