Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ή ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Επικοινωνία