Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς