Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

ΑΛΜΠΟΥΜ - Ιανουάριος 2021

Άλμουμ