Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τα κάλαντα του Τριπολίτη...

Σήμερα 14:25:01

Διασκευασμένα για την περίσταση. Και ελπίζοντας να μη σας τα πούμε και τού χρόνου...

Καλήν ἡμέρα κύρηδες, εἶναι ὁ ὁρισμός τους,
στά σπίτια σας νά μείνετε, αὐτοί στ’ ἀρχοντικό τους.
Χριστός γεννᾶται σήμερον, ἐν αλλοτρίᾳ πόλει,
οἱ οὐρανοί σκοτείνιασαν, τρέμει ἡ φύσις ὅλη.

Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται, ἐν κόσμῳ παραλόγων,
ὁ βασιλεύς τῶν γνωστικῶν καί ἀρνητής τῶν δόλων.
Πλῆθος τών «μέσων» ψάλλουσι, «δόξα τοίς Ἀρίστοις»,
οὐδ’ ὅμως ἄξιόν ἐστί τῆς τῶν ἐκείνων πίστις.
Ἐξ Ἑσπερίας ἔρχονται νταλίκες μέ ἐμβόλια,
τό τζιπιές τίς ὁδηγεῖ κατά πού πέφτει ἡ χώρα.
Φθάσαντες εἰς Λυκαβηττόν μέ πόθον ἐρωτῶσι,
ποῦ κατοικεῖ ὁ «Μωυσῆς», νά πάν’ νά τόν εὐρῶσι.
Ὡς ἤκουσεν ὁ δέ αὐτός, ἐκ γενετῆς ἐξώλης (1),
ἀμέσως ἐταράχθηκε, μή γένει καί προώλης (2).
Διότι πολλά ἐπένδυσε στήν ἐμβολιοφορίαν
καί κάνει ὁ ἰός στραβήν καί χάσει τήν ἀξίαν (3)...

1. Αρχ. ἐξ + ὄλλυμι, «χαλασμένος», χωρίς ηθική.

2. Αρχ. πρό + ὄλλυμι, προορισμένος να χαθεί πρόωρα.

3. Διάβαζε, εξουσίαν...

ΤΡ.
ΣΧΟΛΙΑ
Τριπολιτσιώτης

Χρόνια πολλά, Τριπολίτη!

Ανώνυμος

Χρόνια πολλά και του χρόνου, μ' εσένα, όχι με τον Μητσοτάκη...

Γ.Κ.

Πρόλαβαν και τα είπαν. Και από μένα...

Γιάννης Π.

Και από μένα...

ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ
Φωτογραφίες και εικόνες παρελθόντων ετών δεν είναι διαθέσιμες, τα σχόλια έχουν κλείσει. Αν επιθυμείτε να σχολιάσετε, μπορείτε να αποστείλετε το σχόλιό σας, αναφέροντας τη σχετική ανάρτηση, με την Επικοινωνία...
....