Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
Το πρόταγμα της αυτονομίας...

Κορνήλιος Καστοριάδης. Φιλόσοφος τής αυτονομίας, οικονομολόγος, ψυχα­ναλυτής, διευθυντής σπουδών επί σειρά ετών στη Σχολή Ανωτέρων Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών τού Παρισιού, συγγραφέας τού θεμε­λιακού έργου «Η φαντασιακή θέσμιση τής κοινωνίας», ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές τού 20ού αιώνα.

Φαντασία, Φαντασιακό, Δημιουργία, Αυτονομία, τέσσερις έννοιες - κλειδιά στο έργο τού Κορνήλιου Καστοριάδη. Τις παρουσίασε ο ίδιος στη γαλλική τηλεόραση, τον Δεκέμβριο τού 1996, σε τέσσερις συνεχείς εκπομπές. Το κείμενο - απόσπασμα που ακο­λουθεί είναι μετάφραση (πηγή ResPublica.gr - Eagainst) από την εκπομπή για την Αυτονομία. Εκεί είπε πράγ­ματα που ύστερα από είκοσι πέντε χρόνια είναι ακόμα ζητούμενα. Προσέχτε τήν τελευταία παράγραφο...

Μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι όταν ζούμε σε μια κοινωνία και κάτω από τον κοινωνικό νόμο; Θα διατυ­πώσω τήν απάντηση ως εξής. Μπορώ να είμαι ελεύθερος, εφ' όσον συμμετέχω στη διαμόρφωση αυτού τού νόμου, εφ' όσον αποφασίζω ισότιμα μαζί με τους άλλους για τη δημιουργία αυτού τού νόμου και τέλος εφ' όσον είμαι σύμφωνος με τον τρόπο που ο νόμος αυτός θεσμίστηκε.

Για πολύ μεγάλο διάστημα οι ανθρώπινες κοινωνίες πίστευαν ότι τους νόμους και τους θεσμούς τους δεν τους είχαν δημιουργήσει οι ίδιες. Αλλά οι θεοί, ο Θεός, οι πρόγονοι. Σε τέτοιες συνθήκες αυτοί οι νόμοι και οι θε­σμοί προφανώς θεωρούνταν ιεροί. Αδύνατον να τούς αμφισβητήσει κανείς. 

Κάποια στιγμή έγινε μια ιστορική ρήξη. Για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα (στις πόλεις που δημιούργησαν τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία) και μετά, αφού μεσολάβησαν είκοσι αιώνες έκλειψης, ξαναξεκίνησε για δεύτερη φορά στη δυτική Ευρώπη (με την Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό, το μεγάλο δημοκρατικό κίνημα χειρα­φέτησης, το εργατικό κίνημα). Αυτά τα κινήματα, με το πρόταγμα τής αυτονομίας, δημιούργησαν τις κάποιες ελευθερίες που διαθέτει η κοινωνία στην οποία ζούμε.

Το πρόταγμα τής αυτονομίας, όμως, το οποίο έφθασε στο κορύφωμα του ανάμεσα στο 1750 και το 1950, επί του παρόντος μοιάζει να είναι εξουδετερωμένο. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία η απάθεια, ο κυνισμός και η ανευθυνότητα ολοένα επεκτείνονται. Το κίνημα τής αυτονομίας πρέπει να ξαναξεκινήσει και να προσπα­θήσει να εγκαθιδρύσει μιαν αληθινή δημοκρατία. Μια δημοκρατία όπου όλοι θα συμμετέχουν στη ρύθμιση και τον καθορισμό τών κοινωνικών δραστηριοτήτων. Και αυτό είναι το μόνο πολιτικό πρόταγμα, για το οποίο αξίζει τον κόπο να εργαστούμε και να αγωνιστούμε...

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1922 και πέθανε στο Παρίσι σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου τού 1997.

ΤΡ.
Αναρτήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2020, 06:01:08 - Σχόλια 1* - Εκτύπωση
ΣΧΟΛΙΑ
Γιάννης Π.

Αυτών των ανθρώπων η απουσία όλο και θα γίνεται πιο αισθητή. Θα πει κανείς πως υπάρχουν οι σκέψεις τους, τα βιβλία τους, τα κινήματά τους. Πως αυτά να λειτουργήσουν σ' έναν κόσμο σαν αυτόν που πάνε να μας πάλι τώρα;

* Τα σχόλια έχουν κλείσει. Αν επιθυμείτε να σχολιάσετε, μπορείτε να αποστείλετε το σχόλιό σας, αναφέροντας τη σχετική ανάρτηση, με την Επικοινωνία... Φωτογραφίες και εικόνες παρελθόντων ετών δεν είναι διαθέσιμες.
....